Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerminie

Adres:

Czermin 47

63-304 Czermin

tel. (062) 7416- 031 wew. 32

fax (062) 7417- 324

Godziny urzędowania GOPS w Czerminie od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30

Adres mailowy ośrodka - gopsczermin@post.pl

Nr rachunku bankowego:

- podstawowe - 12 8407 0003 0200 0103 2000 0001

- należności z tyt. funduszu alimentacyjnego - 28 8407 0003 0200 0103 2000 0004